Bestuur

Hoofdbestuur
Voorzitter: Marcel Langenberg
Vicevoorzitter: Manon Kuijf
Secretaris: Frank Westgeest
Penningmeester: Bas Nieuwesteeg
Afgevaardigde groepsbegeleiding: Peter van Midden

Afgevaardigden speltakken
Verkenners: Lars van der Drift
Gidsen: Simone van Dijk
Kabouters: Vacant
Welpen: Ruud van den Berg
Bevers: Kirsten Plugge
Scoutingband: Mark Vurens

Wilt u contact opnemen met het bestuur?