Bestuur

Hoofdbestuur
Voorzitter: Marcel Langenberg
Vicevoorzitter: Manon Kuijf
Secretaris: Frank Westgeest
Penningmeester: Vincent Vergeer
Afgevaardigde groepsbegeleiding: Ruud van Drielen

Afgevaardigden speltakken
Verkenners: Lars van der Drift
Gidsen: Simone van Dijk
Kabouters: Myrna de Jong en Tessa de Jong
Welpen: Bas van Zoest
Bevers: Clemens Boere
Scoutingband: Mark Vurens

Wilt u contact opnemen met het bestuur?