Vertrouwenspersonen

Iedereen die verbonden is aan De Schouw moet zich thuis en veilig voelen. Zowel leden, leiding, overige staf, ouders en andere betrokkenen.

Ondanks dit uitgangspunt, kunnen er zich echter situaties voordoen waarover je met iemand wilt praten. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde gedragingen of uitspraken van (andere) leden, ouders of derden, ongewenste intimiteiten, pesten, alcohol, enzovoorts.

In beginsel lossen we samen met elkaar eventuele problemen op. Dus probeer iets indien mogelijk eerst zelf met de betreffende persoon/personen te bespreken. Als dit niet gaat of je je hierbij niet prettig voelt, kan ook contact met de leiding van een groep gezocht worden. En de leiding zelf kan natuurlijk in contact treden met de groepsbegeleiding. Als dit niet tot een oplossing heeft geleid, kan contact met het bestuur opgenomen worden.

Voor gevallen waarbij bovengenoemde opties niet mogelijk zijn, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen die De Schouw heeft aangesteld. De vertrouwenspersoon zal samen met jou proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Ook kan de vertrouwenspersoon je in contact brengen met personen of instanties die je verder kunnen helpen met een specifiek probleem.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, in principe vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of zelfs dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Een uitzondering geldt voor strafbare feiten. Dan heeft ook de vertrouwenspersoon de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden.

De vertrouwenspersoon zal samen met jou proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Ook kan de vertrouwenspersoon je in contact brengen met personen of instanties die je verder kunnen helpen met een specifiek probleem. Per geval kan dit verschillen. Soms lucht een gesprek al op.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen bij De Schouw zijn:

Stef Groenendijk

Bereikbaar via: vertrouwenspersoon.stef@gmail.com
Stef is zelf oud-lid met kinderen die lid zijn op De Schouw.

Anne Bontekoe-Rijnbeek

Bereikbaar via: vertrouwenspersoon.anne@gmail.com
Anne is oud-lid en oud-voorzitster van De Schouw met kinderen die lid zijn op De Schouw.

Zowel Anne en Stef kennen De Schouw goed, maar hebben geen functie meer binnen de vereniging en zijn onafhankelijk en onpartijdig.

Onder meer vanwege de grootte van onze vereniging en de wens om de drempel voor iedereen zo laag mogelijk te houden hebben we twee vertrouwenspersonen, een vrouw en een man. Je kunt zelf kiezen welke vertrouwenspersoon je contacteert.

Wilt u contact met ons opnemen?